تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - ۵۱: ۱۶

فناوری شناسایی صورت جایگزین پاسپورت می شود

استرالیا نخستین کشوری خواهدبود که فناوری شناسایی صورت را جایگزین پاسپورت می کند.

این فناوری در استرالیا «سیستم نامحسوس مسافران» نام گرفته است. فرایند اسکن مشخصات مسافر در آن سریعتر انجام می شود. هدف از به کارگیری این سیستم نیز آن است که پروازهای بین المللی هم مانند پروازهای داخلی سریعتر و راحت تر انجام شوند.البته باید ابزارها و اقدامات امنیت اطلاعاتی مخصوصی برای این سیستم شکل گیرد. برنامه استفاده از این سیستم در جولای امسال آغاز می شود و تا ۲۰۱۹ میلادی در تمام فرودگاه های استرالیا اجرا خواهد شد.منبع: مهر

لوگوی ویترین